Lennart Lundberg (1863−1931)

6 [Sechs] Klavierstücke, Heft I

[Nr 1] opus 41 nr 2, [Nr 2] opus 39 nr 5, [Nr 3] opus 36

Skriv ut

[Nr 1]: Legend
[Nr 2]: Nocturne
[Nr 3]: Sorgmarsch

  • Tillkomstår: Troligen omkring 1910 (se vidare nedan)
  • Verktyp: Piano
  • Dedikation: Enligt nottrycket
    [Nr 1]: "Till Gunnar Ahlberg"
    [Nr 2]: "Till Fröken Eva Tillgren"
    [Nr 3]: "Till Fröken Christine Hals"
  • Speltid: Ca. 10-15 min

Exempel på tryckta utgåvor

Abr. Lundquists Kungl. Hof-Musikhandel, Abr. L. 4305

Beskrivning av verket

[Nr 1]: Allegretto molto espressivo e sostenuto Ass-dur (varierande tonarter) 3/4
[Nr 2]: Molto quieto Gess-dur 4/4 (C)
[Nr 3]: Moderato e molto sostenuto h-moll - H-dur - h-moll 4/4 (C)


Verkkommentar

Opus 39 nr 4 är daterad 1909 och opus 55 nr 3 1916 enligt förteckning över Lennart Lundbergs arkiv hos Musik- och teaterbiblioteket, dock med deras reservation att tonsättarens egenhändiga opusförtecking inte stämmer överens med de tryckta verken enligt katalogen.