• Tillkomstår: Troligen 1890-talet (se vidare nedan)
  • Verktyp: Piano
  • Dedikation: "Till Louis Diémer" (enligt nottrycket)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Abr. Lundquists Kongl. Hof-Musikhandel, Georg Abr:son Lundquists Förlag, Abr. L. 3215

Beskrivning av verket

Allegro Ass-dur - fiss-moll - C-dur - Ass-dur 6/8


Verkkommentar

Opus 5 är daterad 1893-95 och opus 27 1900 enligt förteckning över Lennart Lundbergs arkiv hos Musik- och teaterbiblioteket, dock med deras reservation att tonsättarens egenhändiga opusförtecking inte stämmer överens med de tryckta verken enligt katalogen.