Lennart Lundberg (1863−1931)

Legend

opus 55 nr 1

Skriv ut
  • Tillkomstår: Troligen 1910-talet (se vidare nedan)
  • Verktyp: Piano
  • Dedikation: "Till Herr Eric Nilson" (enligt nottrycket)
  • Speltid: Ca. 5-10 min

Exempel på tryckta utgåvor

A. B. Nordiska Musikförlaget, N.M.S. 66 (ingår i häftet 'Pianostycken', vilket omfattar Ballad opus 42 nr 2, Mazurka opus 45 och Legend opus 55 nr 1)

Beskrivning av verket

Andante a-moll 2/4


Verkkommentar

Opus 55 nr 3 är daterad 1916 enligt förteckning över Lennart Lundbergs arkiv hos Musik- och teaterbiblioteket, dock med deras reservation att tonsättarens egenhändiga opusförtecking inte stämmer överens med de tryckta verken enligt katalogen.