Lennart Lundberg (1863−1931)

Nocturne

opus 61 nr 2

  • Tillkomstår: Troligen 1920-talet (se vidare nedan)
  • Verktyp: Piano
  • Dedikation: "Till Rolf Wiesler" (enligt nottrycket)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

A.-B. Nordiska Musikförlaget, N. M. S. 211

Beskrivning av verket

Molto quièto B-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Opus 61 nr 4 är daterad 1922 enligt förteckning över Lennart Lundbergs arkiv hos Musik- och teaterbiblioteket, dock med deras reservation att tonsättarens egenhändiga opusförtecking inte stämmer överens med de tryckta verken enligt katalogen.