Eric Lindsköld (1634-1690)

Skriv ut

Eric (Erik) Lindsköld (enligt vissa källor Lindschöld) föddes i Skänninge församling den 1 (eller 2) februari 1634. Avled i Stockholm den 11 juni 1690. Studerade i Uppsala, där han även erbjöds en professur, liksom i Lund, dock avböjde han båda och ingick i stället i kung Karl X:s kansli från 1668. Adlades året därpå. Utnämndes till hovkansler samt kansler för Lunds universitet. Han blev "högt uppburen, icke blott för sin skicklighet som ämbetsman, utan ock för de tillställningar och verser, med hvilka han lifvade hofvets nöjen."

Under uppbyggnad

Bibliografi

Hofberg, Herman: Svenskt biografiskt handlexikon, del II L-Ö. Albert Bonniers Förlag, Stockholm (1906)

Källor

Uppsala Universitetsbibliotek

Verköversikt

Under uppbyggnad


Verk av Eric Lindsköld

Det finns inga verk av tonsättaren registrerade