Adolf Fredrik Lindroth (1824–1895)

Air Varié pour le Violon avec accompagnement de Piano

Skriv ut
  • Verktyp: Violin och piano
  • Speltid: Ca. 10-15 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Endast partitur

Beskrivning av verket

Moderato assai g-moll 3/4, 43 takter, Tema G-dur, 8 takter, /:12 takter:/, 1 takt, Var. I, 8 takter, /:12 takter:/, 9 takter, Var. 2 Meno mosso, 8 takter, /:12 takter:/, 1 takt, g-moll, 39 takter, Final. Più Mosso G-dur, 54 takter, totalt 207 takter