Adolf Fredrik Lindroth (1824–1895)

Andante och Bolero
för Violin med ackompagnement af Piano

Skriv ut

1. Andante con moto — Più Allegro — Tempo I
2. Bolero

  • Verktyp: Violin och piano
  • Speltid: Ca. 5-10 min

Exempel på tryckta utgåvor

Musikaliska konstföreningen 1884

Litteraturhänvisning

Ludvig Norman: Musikaliska uppsatser och kritiker (1880-1885), s 193-194 (Sthlm 1888)

Beskrivning av verket

1. Andante con moto g-moll 4/4 (C), 39 takter, Più Allegro, 12 takter, Tempo I, 20 takter, totalt 71 takter
2. Bolero g-moll 3/4, 88 takter, G-dur 44, takter, totalt 132 takter


Verkkommentar

Omdöme av Ludvig Norman (i Musikaliska uppsatser och kritiker): [Lindroth ger] "i sitt Andante och Bolero något som ställer högre fordringar på hans skapande förmåga [än i Lindroths "Fem studier för Violinsolo"] och består profvet med heder. Mycket välklingande är denna komposition, väl ihopkommen är den likaledes./.../Att ingen nybörjare här tagit de första stapplande fjäten märkes redan i första takterna. Tvärtom annonserar allt en mogenhet, som ej kan ernås utan långvariga studier och skarp reflexionsförmåga. En viss popularitet i framställningssätt gör kompositionen än ytterligare njutbar."


Mediafiler

Edition Levande musikarv