Adolf Fredrik Lindroth (1824–1895)

Fem Studier för Violin-solo

Skriv ut

1. Allegro con fuoco
2. Allegro moderato
3. Allegro agitato
4. Allegretto scherzando
5. Vivace

  • Verktyp: Violin solo
  • Dedikation: "E. D'Aubert tillegnade"
  • Speltid: Ca. 15-20 min

Exempel på tryckta utgåvor

"Stockholm, tryckt hos Abr. Hirsch, på Musikaliska Konstföreningens förlag." Utgivningsår ej angivet

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

Beskrivning av verket

1. Allegro con fuoco g-moll 6/8, 90 takter, G-dur, 28 takter, totalt 118 takter
2. Allegro moderato G-dur 4/4 (C), 89 takter
3. Allegro agitato f-moll 4/4 (C), 50 takter, e-moll, 6 takter, f-moll, 25 takter, totalt 81 takter
4. Allegretto scherzando F-dur 2/4, 76 takter, B-dur, 46 takter, F-dur, 43 takter, totalt 165 takter
5. Vivace B-dur 2/4, 183 takter