Johan Lindegren (1842−1908)

Fantasie-Polonaise

  • Tillkomstår: ca 1880-1890
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm, Gehrman & Co, "Album för Piano af Svenske Tonsättare", G. & Co 394 (1892), Musikbibliotekets exemplar har ett försättsblad med texten: "Hans Majestät Konung Oscar II egnas detta album, underdånigst af förläggarne."

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Con gravita ciss-moll 3/4, /:10 takter:/, 5 takter, Ess-dur, 6 takter, ciss-moll, 15 takter, Dess-dur, /:11 takter:/, 17 takter, D.C. al fine senza replica, 36 takter, totalt 100 takter