Otto Lindblad (1809−1864)

Svenska kungssången / Hymn till konungen ("Ur svenska hjärtans djup en gång")

Skriv ut
  • Tillkomstår: Troligen 1844 (sången publicerades i annan sättning 1846 av Wilhelm Hansen, Köpenhamn, i samlingen '9 Sånger')
  • Verktyp: Blandad kör a cappella
  • Textförfattare: C. W. A. [C.V.A.] Strandberg
  • Uruppförande: "Hymn i anledning af Sveriges och Norges konung Oscar den förstes uppstigande på thronen. Vid studentfesten i Lund den 5 december 1844. Lund 1844" (enligt Svenskt Biografiskt Lexikon)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

S.A.T.B.

Exempel på tryckta utgåvor

• Svenska Skolkvartetten. 100 fyrstämmiga sånger, 1:sta samlingen, Abr. Lundquist, Musikförlag (Ed. nr. saknas) [1952]
• Svenska Skolkvartetten. Andra samlingen, 100 fyrstämmiga sånger, Abr. Lundquist, Musikförlag (Ed. nr. saknas) [1946]

Beskrivning av verket

Maestoso B-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Sången finns även i sättning för manskör a cappella (T.T.B.B.). Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

Ur svenska hjärtans djup en gång
en samfälld och en enkel sång,
som går till kungen fram!
Var honom trofast och hans ätt,
gör kronan på hans hjässa lätt,
och all din tro till honom sätt,
du folk av frejdad stam!