Otto Lindblad (1809−1864)

Ångbåtssång ("Sätt maskinen [maschinen] i gång, herr kapten")

Skriv ut
  • Tillkomstår: Tillkomstår osäkert (texten trycktes på 1840-talet)
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Otto Lindblad
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Sångarförbundet. Samling fyrstämmiga Sånger för Mansröster, Första Delen. Abr. Hirschs Förlag, Ed. nr 2591

Beskrivning av verket

Allegro moderato - Poco lento - Allegro moderato Ess-dur - Ass-dur - Ess-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Sången finns även i sättning för blandad kör a cappella (S.A.T.B.). Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

Sätt maskinen [maschinen] i gång, herr kapten,
sätt maskinen [maschinen] i gång, herr kapten,
sätt maskinen [maschinen] i gång,
Hälsning vi sända från tonernas värld 


Mediafiler

Edition Levande musikarv