Otto Lindblad (1809−1864)

Längtan till landet ("Vintern rasat ut bland våra fjällar")

Skriv ut
  • Tillkomstår: Troligen 1839 (dikten publicerades 1838 i Herman Sätherbergs 'Jägarens hvila. Poetiska bilder från skogen, fältet och sjön')
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Herman Sätherberg
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

• Sångarförbundet. Samling fyrstämmiga Sånger för Mansröster, Första Delen. Abr. Hirschs Förlag, Ed. nr 2591
• Manskören. En samling Körer och Kvartetter för Mansröster enligt uppdrag af Förbundsstyrelsen för Sverges [sic] K. F. U. M. samlade och utgifna af Hugo Lindqvist Kantor i Maria Kyrka, Sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm, Abr. Lundquists Kongl. Musikhandel, (Ed. nr. saknas) [1897]
• Manskören. En samling Körer och Kvartetter för Mansröster enligt uppdrag af Förbundsstyrelsen för Sveriges K. F. U. M. samlade och utgifna af Hugo Lindqvist Kantor i Maria Kyrka, Sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm, Femte upplagan, Abr. Lundquists Musikförlag, Abr. L. 3531

Beskrivning av verket

Tempo di marcia D-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Sången finns även i sättning för blandad kör a cappella (S.A.T.B.). Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

[1.] Vintern rasat ut bland våra fjällar,
drifvans blommor smälta ned och dö.

[2.] Ja, jag kommer! Hälsen, glada vindar,
ut till landet, ut till fåglarne [sic]