Otto Lindblad (1809−1864)

Svenska kungshymnen ['Kungssången'] ("Ur svenska hjärtans djup en gång")

Skriv ut
  • Tillkomstår: Troligen 1844 (sången publicerades 1846 av Wilhelm Hansen, Köpenhamn, i samlingen '9 Sånger')
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: C.V.A. Strandberg
  • Uruppförande: "Hymn i anledning af Sveriges och Norges konung Oscar den förstes uppstigande på thronen. Vid studentfesten i Lund den 5 december 1844. Lund 1844" (enligt Svenskt Biografiskt Lexikon)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Sångarförbundet. Samling fyrstämmiga Sånger för Mansröster, Första Delen. Abr. Hirschs Förlag, Ed. nr 2591

Beskrivning av verket

Ej fort, men kraftigt Ess-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Sången finns även i sättning för blandad kör a cappella (S.A.T.B.). Se vidare separat registrering av den versionen.

Samlingen '9 Sånger' innehåller:
1. Hymn till konung Oscar ('Kungssången' / "Ur svenska hjertans djup")
2. Marsch ("Ur Ossians dunkla sagoverld")
3. Dalkarlasång ("Jag vet ett land långt upp i högan nord")
4. Stridsbön ("Du som verldar")
5. Frihet och fosterland ("Bland alla dagens strider")
6. Candidats visa ("Hela dan på lectioner")
7. Serenad ("Silfverklara toner")
8. Liten Fogel [sic] ("Till skogs en liten fogel flög")
9. Ur Shakespeares Henric [sic] VIII ("Orpheus sjöng")


Libretto/text

Ur svenska hjärtans djup en gång
en samfälld och en enkel sång,
som går till kungen fram!
Var honom trofast och hans ätt,
gör kronan på hans hjässa lätt,
och all din tro till honom sätt,
du folk av frejdad stam!