Otto Lindblad (1809−1864)

Dalkarlasång ("Jag vet ett land långt upp i högan nord")

Skriv ut
  • Tillkomstår: Tillkomstår osäkert (sången publicerades 1846 av Wilhelm Hansen, Köpenhamn, i samlingen '9 Sånger')
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: "Efter G. Nyblæus" (enligt nottrycket)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

• Sångarförbundet. Samling fyrstämmiga Sånger för Mansröster, Första Delen. Abr. Hirschs Förlag, Ed. nr 2591
• Manskören. En samling Körer och Kvartetter för Mansröster enligt uppdrag af Förbundsstyrelsen för Sverges [sic] K. F. U. M. samlade och utgifna af Hugo Lindqvist Kantor i Maria Kyrka, Sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm, Abr. Lundquists Kongl. Musikhandel, (Ed. nr. saknas) [1897]
• Manskören. En samling Körer och Kvartetter för Mansröster enligt uppdrag af Förbundsstyrelsen för Sveriges K. F. U. M. samlade och utgifna af Hugo Lindqvist Kantor i Maria Kyrka, Sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm, Femte upplagan, Abr. Lundquists Musikförlag, Abr. L. 3531

Beskrivning av verket

Marsch F-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Samlingen '9 Sånger' innehåller:
1. Hymn till konung Oscar ('Kungssången' / "Ur svenska hjertans djup")
2. Marsch ("Ur Ossians dunkla sagoverld")
3. Dalkarlasång ("Jag vet ett land långt upp i högan nord")
4. Stridsbön ("Du som verldar")
5. Frihet och fosterland ("Bland alla dagens strider")
6. Candidats visa ("Hela dan på lectioner")
7. Serenad ("Silfverklara toner")
8. Liten Fogel [sic] ("Till skogs en liten fogel flög")
9. Ur Shakespeares Henric [sic] VIII ("Orpheus sjöng")

Nr 3. 'Dalkarlasång' finns även i sättning för blandad kör a cappella (S.A.T.B.). Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

Jag vet ett land långt upp i högan nord,
ej varmt och rikt som söderns länder,
men hjärtan klappa där för fosterjord,
och mandom bor, ja, mandom bor på Siljans gröna stränder 


Mediafiler

Edition Levande musikarv

  • Vokalnoter
    • Dalkarlasång - Partitur (2 sidor, pdf - 2,4 MB  |  Nedladdad 1934 gånger)
      Edition: Levande Musikarv nr 1508. Redaktör Magnus Svensson