Otto Lindblad (1809−1864)

På Insjön. Duettino

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1855
  • Verktyp: Röster och piano
  • Textförfattare: Anders Johan Afzelius (1817-1865)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

• Ingår i "Förgät mig ej! Album för Sång vid PIANO innehållande hittills otryckta arbeten af Svenska Tonsättare, tillegnade SVERIGES UNGA DAMER", Första Årgången, Stockholm, C. Svanbergs förlag [1855]
• Hans Ahlborg Musik, kopierad från ovanstående originalutgåva 2008

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

Beskrivning av verket

På Insjön. Duettino: Andantino Ess-dur 6/8, 17 takter, /:11 takter:/, 4 takter, totalt 32 takter


Libretto/text

På Insjön. Duettino

Gröna julle halka lätt på vågen
glittrande i aftonsolens purpurglans!
Klyf som svanen snabb de svala lågor
gå med Ägirs döttrar gladt i dans.

Vestanvinden somnat re'n i qvällen
anden nyss till gröna vassen sam,
ser du här och der på den mörkblåa pellen
mången bleklagd stjerna tittar fram.