1. Marcia elegiaca
2. Adagio
3. Alla Sarabanda
4. Finale: Allegro con brio

  • Tillkomstår: 1924
  • Verktyp: Orgel
  • Speltid: 20 min

Exempel på tryckta utgåvor

Nordiska Musikförlaget / Wilhelm Hansen Stockholm, 1973, N.M.S. 286

Beskrivning av verket

1. Marcia elegiaca g-moll 4/4, 61 takter
2. Adagio a-moll 4/4, 24 takter
3. Alla Sarabanda d-moll 3/8, 60 takter
4. Finale: Allegro con brio c-moll 4/4, 141 takter