Oskar Lindberg (1887-1955)

Lyckans land, 9 barnsånger

Skriv ut

1. Lyckans land (A M Roos)
2. Lille Pers vandring (H Gyllander)
3. Kissemissen (A M Roos)
4. Björnen och skräddaren (A M Roos)
5. Jungfrun och räven (A M Roos)
6. Under lindarnas sus (A M Roos)
7. Tomten (V Rydberg)
8. Sagans slott (J Otterdahl)
9. Nu lyser julens stjärna klar (Hj Lundgren)

  • Tillkomstår: före 1920
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: A M Roos, H Gyllander, V Rydberg, J Otterdahl, Hj Lundgren
  • Dedikation: Till mina små vänner i Brummerska skola och dess lärarinna fröken Hanna Malm.
  • Speltid: Ca. 15-20 min

Exempel på tryckta utgåvor

Elkan & Schildknecht / Emil Carelius, ed. nr. EC 276

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

1. Lyckans land: Raskt D-dur 2/4, 16 takter
2. Lille Pers vandring: Rätt raskt D-dur 4/4 (C), 9 takter
3. Kissemissen: Sorgeligt g-moll 4/4 (C), 4 takter
4. Björnen och skräddaren: Mycket allvarligt, men ej långsamt D-dur 4/4 (C), 4 takter
5. Jungfrun och räven: Ej fort Ess-dur 2/4, 8 takter
6. Under lindarnas sus: Lugnt, ej för långsamt D-dur 4/4 (C), 8 takter
7. Tomten: Stilla d-moll 4/4 (C), 18 takter
8. Sagans slott: Berättande C-dur 4/4 (C), 6 takter
9. Nu lyser julens stjärna klar: Stilla E-dur 4/4 (C), 2 takter, /: 9 takter :/, totalt 11 takter


Libretto/text

Alla sånger har många versar. Här presenteras endast den första strofen i varje sång.

1. Vid en väg, på en sten satt en liten flicka, bara fötter, bara ben, mager som en sticka. Men hon var så glad ändå, log med skälmska ögon grå. Vid en väg, på en sten satt en liten flicka.

2. "Nu går jag bort," sa lille Per. "Nu går jag bort, dit stigen bär, att söka slottet Silvertopp, att få prinsessan Rosenknopp. Jag tror, att hon mig bannar, om här jag längre stannar."

3. Lilla vita kissemissen vankar på vägen allen. Stackars lilla kissemissen har fått ont i ett ben.

4. Det var en liten skräddare, som gick igenom en skog. Han blev allt räddare och räddare, där fram i dunklet han drog.

5. Och jungfrun gick åt ängen. Där mötte hon en räv. "Kom inte hit, du mäster räv, här bleker jag min väv."

6. Under lindarnas sus står ett vitt litet hus med ett tak utav tegel, som är rätt, rött, rött. Utanför bland blomstrens rad gick en liten tös och sad: "Ack, om ni visste blott, vad jag är trött, trött, trött.

7. Midvinternattens köld är hård, stjärnorna gnistra och glimma. Alla sova i enslig gård djupt under midnattstimma. Månen vandrar sin tysta ban. Snön lyser vit på fur och gran. Snön lyser vit på taken. Endast tomten är vaken.

8. "Du, Inga, jag har hört en gång om skogens slott en gammal sång. Det ligger invid tjärnens rand i sagoprinsens fagra land. Det är ett präktigt ställe," så talte lille Pelle.

9. Nu lyser julens stjärna klar, högt över snöblå slätter, så frostkall, vit och underbar, den tystaste av nätter.