Oskar Lindberg (1887-1955)

Gammal fäbodpsalm från Dalarna

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1936
  • Verktyp: Orgel
  • Uruppförande: 1936-08-14 Knippbuan (Insjön), Oskar Lindberg
  • Speltid: 5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Nordiska musikförlaget, Stockholm 1944 (N.M.S. 2352)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Oskar Lindbergs samling F 10

Beskrivning av verket

Andante semplice h-moll 4/4, 57 takter


Verkkommentar

Oskar Lindberg var flitig med att spela in orgelmusik för radion. Den 14 augusti 1936 sände Radiotjänst en konsert från orgelstugan i Knippbuan, där även violinsten Gösta Björk medverkade. Lindberg spelade uteslutande egna orgelkompositioner och däribland ett stycke som bara tre dagar tidigare hade färdigställts. Ingen kunde väl då ana att det skulle komma att bli ett av de mest framförda svenska orgelverken. I radioutsändningen kallades stycket för Andlig visa från Älvdalen, men när det några år senare kom i tryck fick det istället titeln Gammal fäbodpsalm från Dalarna. I slutet av 1890-talet besökte Oskar Lindberg tillsammans med sin far missionshuset i Gagnef. Gästpredikanten Säl-Anders från byn Näset i Älvdalen sjöng under gudstjänsten en andlig sång med melodi från Älvdalsåsen och text från Sions toner. Lindberg beskriver själv händelsen med följande ord "... som med sin ton av ädel låtklang och gammal kyrkoton grep mig och etsade sig fast i mitt minne." Den frygiska melodin nedtecknades senare av brodern Albert och det är säkerligen utifrån denna version som Oskar komponerade sitt orgelverk.