Oskar Lindberg (1887-1955)

Konsertfantasi c-moll

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1914
  • Verktyp: Orgel
  • Dedikation: Dir. Albert Lindström med vördnad och tacksamhet
  • Uruppförande: 1914-02-14 Engelbrektskyrkan (Stockholm), Oskar Lindberg
  • Speltid: 10 min

Exempel på tryckta utgåvor

Runa Nototext, Stockholm 1994 (R.N. 002-03)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Oskar Lindbergs samling; 1) F 2; 2) Z/Sv acc.nr. *1937/1514

Beskrivning av verket

Allegro c-moll 4/4, 140 takter
(Stycket är ett sammanhållet verk utan satsindelningar, dock indelat i Allegro - Meno mosso - Tempo I - Lento - Allegro - Meno mosso - Maestoso)


Verkkommentar

 I Oskar Lindbergs verk märks ofta influenser från hans hemtrakter i Dalarna. Även i Konsertfantasi c-moll märks Lindbergs typiskt folkmusikinspirerade tonspråk.

Stycket föreligger i två autografer, båda förvarade i Musik- och teaterbiblioteket i Stockholm och är i båda fallen daterat 1914.
1) Oskar Lindbergs samling F 2, daterad februari 1914.
2) Z/Sv acc.nr. *1937/1514, daterad 3/6 14, med dedikatione "Till Dir. Albert Lindström/med vördnad och tacksamhet./Konsert-Fantasi/för Stor orgel/av/Oskar Lindberg."

Det är högst sannolikt att Lindberg framförde Konsertfantasi c-moll för första gången den 14 februari 1914 då han provspelade till organisttjänsten i den nybyggda Engelbrektskyrkan. Verket är tillägnat Albert Lindström (1853-1935), organist i S:t Jacobs kyrka i Stockholm, vilken senare även fick Lindbergs Orgelsonat op. 23 sig tillägnad.