Oskar Lindberg (1887-1955)

Snabbt jagar stormen våra år

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1939
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Erik Axel Karlfeldt
  • Speltid: 4 min

Exempel på tryckta utgåvor

Nordiska musikförlaget
ed. nr. NMS 1857

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Lugnt, men ej släpigt f-moll 4/4 (C), 67 takter


Libretto/text

Snabbt jagar stormen våra år som skyar över hav. Knappt tändes, år, din blida vår, så bleknar glansen av. Din sommarblomstring är sin kos, hav tack för vad du gav, om ock du endast gav en ros att lägga på en grav.

Du makt för vind och skyar, du makt för liv och år, som ständigt allt förnyar, och allt i spillror slår; med öden och med timmar i julens aftonbrand du står, och sädet glimmar i såningsmannens hand.

Giv psaltare och lyra, då mödan görs oss lång. Betag oss ej den dyra, den ljuva lust till sång. Låt klinga våra dagar som vind i gröna hagar, som hav i böljegång.

Giv oss en härd att njuta vid av vårt beskärda bröd. Giv oss ett bröst att luta vid, när glädjen vänds i nöd. Giv oss en tro att sluta vid tryggt i den mörka död.