Ruben Liljefors (1871−1936)

Sonat [e-moll] för Violin och Piano

Opus 2

Skriv ut

1. Allegro
2. Larghetto - Con moto - Tempo I - Più moto - Tempo I
3. Presto - Lento - Adagio - Presto - Adagio - Presto, energico - Più vivo

  • Tillkomstår: 1896
  • Verktyp: Violin och piano
  • Dedikation: "Lars J. Zetterquist tillegnad"
  • Speltid: Ca. 15-20 min

Exempel på tryckta utgåvor

Abr. Hirschs Förlag, Stockholm, 2212, tr. 1896

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

Beskrivning av verket

1. Allegro e-moll 3/4, /:140 takter:/, a-moll, 92 takter, e-moll, 133 takter, totalt 365 takter
2. Larghetto A-dur 2/4, 24 takter, Con moto, 36 takter, Tempo I, 28 takter, Più moto a-moll, 58 takter, Tempo I A-dur, 32 takter, totalt 178 takter
3. Presto e-moll 2/4, 3 takter, Lento, 4 takter, Adagio, 7 takter, Presto, 4 takter, Adagio, 24 takter, Presto, energico, 321 takter, E-dur, 20 takter, Più vivo, 39 takter, totalt 422 takter