1. Allegro
2. Andante
3. Allegro
4. Allegro energico

  • Tillkomstår: På sista partitursidan står: Partituret fullbordadt i Göteborg 31 okt. 1906. Omarbetad 1917 enligt Svenskt biografiskt lexikon
  • Verktyp: Symfoni
  • Uruppförande: Göteborg 1906 enligt Svenskt biografiskt lexikon
  • Speltid: 30 min

Instrumentering (besättning)

3*.3*.3*.2. / 4.2.3.1 / timp, perc / str
(picc, cor angl, bass clar)

Notmaterial/stämmor återfinns

Svensk Musik

  • Autografen återfinns: Svensk Musik (STIM)

Beskrivning av verket

1. [Enligt partituret:] Allegro Ess-dur alla breve 311 takter (/:106:/205), Più vivo 31 takter, totalt 342 takter
2. Andante c-moll 3/8 102 takter, Largamente 8 takter, Tempo I 80 takter, totalt 190 takter
3. Allegro D-dur 3/4 113 takter, Poco meno mosso g-moll 3/4 83 takter(38/:21:/24), Da capo takt 1-113
4. Allegro energico Ess-dur 2/4 444 takter (/:126:/318)


Verkkommentar

Uppgifterna i Svenskt biografisktlLexikon om att verket omarbetades 1917 styrks av stämmaterialet, där sats 1 är i utskrift av "F.W. Pegel Gäfle 1917" men övriga satser verkar vara av äldre datum.