• Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Erik Axel Karlfeldt
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Ingår i "Svensk Sång. Gammalt och nytt af svenska tonsättare, under redaktion af Karl Valentin,", s. 86-89. Ljus' förlag, Stockholm, 1900. Valentin meddelar att sången "Har ej varit tryckt förut".

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

Beskrivning av verket

Blomstervisa: Con moto fiss-moll 6/8, 44 takter


Libretto/text

Blomstervisa

Som liljorna i natten
vid bäckens mörka vatten,
så glimmar du för mig, min vän, i mina dunkla år.

I mina långa höstar,
så underbart det tröstar
att tänka, hur i liljeljus jag vandrar, hvar jag går.

Och strömmens mörka vatten
gled snabbt förbi i natten
och gästar aldrig mer den strand där liljefolket bor.

Ju fjärmare jag drager,
dess mer jag mins dig fager,
jag går som yr af liljedoft, jag hoppas och jag tror.