1. Allegro
2. Andante
3. Allegro moderato quasi allegretto
4. Lento
5. Allegro con fuoco

  • Tillkomstår: troligen 1938
  • Verktyp: Piano
  • Uruppförande: 10 november 1938
  • Speltid: Ca. 5-10 min

Notmaterial/stämmor återfinns

STIM/Svensk Musik, SMIC 9124

  • Autografen återfinns: Svensk Musik (STIM)

Beskrivning av verket

1. Allegro utan förtecken 4/4 (C), 49 takter
2. Andante utan förtecken 4/4, 48 takter
3. Allegro moderato quasi allegretto utan förtecken 4/4 (C), 53 takter
4. Lento utan förtecken 4/4 (C), 6/4, 26 takter
5. Allegro con fuoco F-dur 4/4 (C), 63 takter