Per Waldemar Lethin (1786-1858)

Härstammade från Trolleholm i Torrlösa socken. Kom till Lund för studier 1808 och blev kvar i staden.
Nämnd i Carl Nissers Svensk Instrumentalkomposition 1770-1830, Nominalkatalog, Stockholm 1943.

Under uppbyggnad

Bibliografi

Nisser, Carl: Svensk Instrumentalkomposition 1770-1830, Nominalkatalog (Stockholm, 1943)
Sjöström, C: Skånska nationen före avdelningarnas tid, Lund (1897) S. 540

Verköversikt

Pianoverk


Verk av Per Waldemar Lethin

Det finns inga verk av tonsättaren registrerade