1. Lento
2. Allegro

  • Tillkomstår: 1972
  • Verktyp: 4 instrument
  • Uruppförande: 19 februari 1973 i Göteborg. Eberhard Boettcher och stråktrio.
  • Speltid: 8 min
  • Detaljerad speltid: sats 1:4'06", sats 2: 3'25

Instrumentering (besättning)

ob, vn, vla, vc

Exempel på tryckta utgåvor

Carl Gehrmans förlag. C.G.5846, Stockholm 1973

Litteraturhänvisning

Larsén, Carlhåkan: Lars-Erik Larsson (Atlantis Förlag, Stockholm, 2008)

Beskrivning av verket

1. Lento C-dur 3/4, 83 takter
2. Allegro C-dur 4/4, 118 takter


Verkkommentar

Verket beställt av Ringve Kammerensemble, Trondheim, genom anslag från Nordiska Kulturfonden.