Lars-Erik Larsson (1908-1986)

Intima miniatyrer för stråkkvartett

opus 20

Skriv ut

1. Adagio
2. Allegro moderato
3. Andante sostenuto
4. Allegro

  • Tillkomstår: 1938
  • Verktyp: Stråkkvartett
  • Textförfattare: Ola Hansson skrev interfolierande texter till radioutsändningen av verket
  • Uruppförande: 25 oktober 1940, Fylkingen i Stockholm, Primkvartetten
  • Speltid: 15 min

Exempel på tryckta utgåvor

Carl Gehrmans förlag: C.G.5506, Stockholm, 1962

Beskrivning av verket

1. Adagio D-dur 3/4 40 takter.
2. Allegro moderato d-moll 3/4 69 takter, /:D-dur 26 takter:/4 takter, Da Capo al Fine, totalt 99 takter.
3. Andante sostenuto G-dur 4/4 39 takter.
4. Allegro d-moll 5/4 173 takter.

Länkar

Daphne records om Stenhammarkvartettens inspelning av Larssons stråkkvartetter.


Verkkommentar

Intima miniatyrer utgör fyra av sex (?) satser som skrevs till ett radioprogram där de varvades med texter - "Senhöstblad" - av Ola Hansson.

Av inspelningarna ovan är det Stenhammarkvartettens som är komplett, med de 2 satser som lyftes ut innan verket publicerades som "Intima miniatyrer för stråkkvartett, opus 20".