Lars-Erik Larsson (1908-1986)

Pastoralsvit

opus 19

Skriv ut

1. Ouverture: Adagio - Allegro
2. Romance: Adagio
3. Scherzo: Vivace

  • Tillkomstår: 1938
  • Verktyp: Orkesterverk i flera satser
  • Arrangemang/bearbetning: Sats 2 finns i ett arrangemang för symfonisk blåsorkester av Stig Gustafson
  • Speltid: 12 min

Instrumentering (besättning)

2.2.2.2 / 2.2.0.0 / timp / str

Exempel på tryckta utgåvor

Gehrmans, Stockholm 1942, 1986, 1996
Romansen är dessutom utgiven separat av samma förlag

Beskrivning av verket

1. Ouverture: Adagio G-dur 3/4 21 takter, Allegro C-dur alla breve 207 takter, totalt 228 takter
2. Romance: Adagio Ess-dur 4/4 15 takter, Un poco più mosso Ass-dur 12/8 17 takter, Tempo 1 E-dur 4/4 11 takter, Molto tranquillo Ess-dur 6 takter, totalt 49 takter
3. Scherzo: Vivace C-dur 6/8 63 takter (4/:36:/:19:/4), 55 takter, Da capo takt 1-63, totalt 118 takter exklusive repriser och Da capo