1. Ingen fågel flyger för högt (William Blake)
2. Kär blir stunden dig då (Horatius)
3. En hund kallad Ego (Friedrich Nietzsche)

  • Tillkomstår: 1969
  • Verktyp: Blandad kör a cappella
  • Textförfattare: William Blake, Horatius, Friedrich Nietzsche
  • Speltid: 7 min

Exempel på tryckta utgåvor

Gehrmans musikförlag, ed. nr. CG 5776, 5777, 5778

Beskrivning av verket

1. Ingen fågel flyger för högt: Allegro e leggiero B-dur 2/4, 73 takter
2. Kär blir stunden dig då: Andantino quasi allegretto g-moll 6/8, 9/8, 2/4, 28 takter, a-moll, 18 takter, g-moll, 19 takter, totalt 65 takter
3. En hund kallad Ego: Allegro barocko e-moll 4/4, 3/4, 49 takter


Libretto/text

1. Ingen fågel flyger för högt om den flyger för egna vingar.

2. Tro varendaste dag som randats vara din sista, kär blir stunden dig då, som kommer utöver din väntan.

3. Var jag än går, följer mig en hund kallad Ego.