Johann Heinrich Küster (1780-1842)

Skriv ut

Johann Heinrich Küster, född 1780, död i Genua 1842. Tysk dirigent och tonsättare. Hovkapellmästare i Stockholm 1810-14 (tjänstledig från 1812), därefter kapellmästare i Turin. LMA

Invald som utländsk ledamot nr 43 i Kungl. Musikaliska akademien den 19 december 1812.

Bibliografi

Brandel, Åke: artikel i Sohlmans musiklexikon, band 4, s 226 (Stockholm 1977)
Lindgren, Adolf
: Svenske Hofkapellmästare (1882)
Norlind, Tobias/Broman, S: Eggert och Kungliga hovkapellet, i Svensk tidskrift för musikforskning, 1925
Norlind, Tobias/Trobäck, E: Kungl. Hovkapellets historia 1526—1926 (Stockholm, 1926)

Verköversikt

Henrik IV, lyriskt dram (uppf i Stockholm 1810)


Verk av Johann Heinrich Küster

Det finns inga verk av tonsättaren registrerade