Conrad Gottfried Kuhlau (1762-1827)

Skriv ut

Conrad Gottfried Kuhlau föddes i Hovförsamlingen, Stockholm, 23 maj 1762. Avled där 31 augusti 1827. Bankokommissarie, tonsättare. Far till Conrad Ludvig Kuhlau (1796-1866).
Nämnd i Carl Nissers Svensk Instrumentalkomposition 1770-1830, Nominalkatalog, Stockholm 1943.

Invald den 28/12 1822 i den s k andra klassen i Kungl. Musikaliska akademien.

 

Källor

Musik- och teaterbiblioteket

Verköversikt

Violinverk, sonater, stråkkvartett, pianoverk
Tre sonater för claver med Accompagnement af en Violin; "Hennes Maj:t Drottningen aller underdångst tilegnade" (opus 1): Sonata a-moll, Sonata C-dur, Sonata D-dur
Andante med variationer D-dur [för pianoforte]
Fyra Quartetter för Två Violer [sic], Viola och Violoncello: Sonata C-dur, Sonata d-moll, Sonata C-dur, Sonata G-dur
Menuetto D-dur [för pianoforte]
Preludier och utgångsstycken för Orgor [sic]:
Preludier (24 adagios Ess-dur - D-dur, f-moll - e-moll)
Utgångsstycken (Adagio g-moll - Andante B-dur - Andante A-dur - Allegro moderato D-dur - Allegro moderato g-moll - Maestoso C-dur - andante C-dur - Allegro moderato C-dur)
Triple-Concert för 3:ne Fagotter