Joseph Martin Kraus (1756−1792)

Sinfonie c-moll

VB 142

Skriv ut

1. Larghetto — Allegro
2. Andante
3. Allegro assai

  • Tillkomstår: Wien 1783 (Paris 1786?)
  • Verktyp: Symfoni
  • Speltid: 21 min

Instrumentering (besättning)

0.2.0.2 / 4.0.0.0 / str

Exempel på tryckta utgåvor

Monumenta musicae svecicae MMS 2, Almqvist & Wiksell, Stockholm 1960

  • Autografen återfinns: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Caps. 26, Si-Samm.

Litteraturhänvisning

van Boer Jr., Bertil H: Die Werke von Joseph Martin Kraus — Systematisch-Thematisches Werkverzeichnis (Kungl. Musikaliska akademiens skriftserie nr 56, 1988)
Åstrand, Hans: Joseph Martin Kraus - den mest betydande gustavianska musikpersonligheten, 2011, s. 104f, 110f

Beskrivning av verket

1. Larghetto c-moll alla breve, Allegro, 323 takter
2. Andante Ess-dur 3/8, 144 takter
3. Allegro assai c-moll alla breve, 172 takter

Länkar

Lyssna till verket på Musica Sveciaes utgåva MSCD 419 (inloggning på Spotify krävs)