Joseph Martin Kraus (1756−1792)

Miölkkammarn (Mjölkkammarn / Mjölk-kammern) på Hagen. "Lyss! Lärkans sång"

VB 127 (tidigare VB 126)

Skriv ut

Enligt Wikmansons avskrift:
[1.] Solo: Andantino B-dur 2/4
[2.] Solo: Andante Grazioso B-dur 3/8
[3.] Solo: Andante F-dur 2/4
[4.] Solo: (tempobeteckning saknas) B-dur 2/4
[5.] Solo: Andante F-dur 2/4
[6.] Solo: Andante F-dur 2/4
[7.] Solo: Andantino F-dur 6/8


Enligt van Boer:
[1.] Solo: Andantino B-dur 2/4
[2.] - [6.] Solo (tempo etc framgår ej)

  • Tillkomstår: Stockholm januari/februari 1792 (enligt van Boer)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Carl Michael Bellman (1740-1795)
  • Dedikation: "Pastoral ded: til Fru Palmstedt och Cap.en Kraus på min 52ra födelsedag, d. 4 febr 92 C:M: Bellman" (enligt Wikmansons avskrift)
  • Speltid: Ca. 15-20 min
  • Detaljerad speltid: Speltid osäker

Soloröster/kör

Sopran

Notmaterial/stämmor återfinns

Avskrift av [Johan] Wikmanson finns i Musik- och teaterbibliotekets samlingar. Kopia finns även i Uppsala universitetsbibliotekets samlingar

  • Autografen återfinns: Kungliga Biblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Vf 37; Mjölk-kammern på hagen. "Pastoral ded: til Fru Palmstedt och C: Kraus på min 52ra födelsedag d. 4 Febr: 92 C:M: Bellman"

Litteraturhänvisning

van Boer Jr, Bertil H: Die Werke von Joseph Martin Kraus. Systematisch-thematisches Werkverzeichnis, Kungl. Musikaliska akademiens skriftserie Nr 56, Stockholm (1988); en uppdaterad utgåva på engelska med delvis reviderad VB-numrering utgavs 1998 av Pendragon Press under titeln Joseph Martin Kraus. A Systematic-Thematic Catalogue of His Musical Works and Source Study

Beskrivning av verket

Enligt Wikmansons avskrift:
[1.] Solo: Andantino B-dur 2/4
[2.] Solo: Andante Grazioso B-dur 3/8
[3.] Solo: Andante F-dur 2/4
[4.] Solo: (tempobeteckning saknas) B-dur 2/4
[5.] Solo: Andante F-dur 2/4
[6.] Solo: Andante F-dur 2/4
[7.] Solo: Andantino F-dur 6/8


Enligt van Boer:
[1.] Solo: Andantino B-dur 2/4
[2.] - [6.] Solo (tempo etc framgår ej)


Verkkommentar

Verktiteln anges felaktigt av van Boer: 'Mjölk[-]kammern på Haga'


Libretto/text

Enligt Wikmansons avskrift:

[1.] Lyss[!] Lärkans sång dit knä framkallar til Floras gröna altare

[2.] Wid månans [sic] sken, mot dagens strimma

[3.] 1: Tirsis älskansvärda gumma
2: Stärkt och hvitt dit mörka timme

[4.] Hasta från din fastas grift

[5.] Se hvar kon, hon står vid stranden råmande

[6.] Skrubb och hyllor rummet kläda

[7.] Tirsis, Joseph och Louisa och Camilla

 

 

Enligt van Boer:

[1.] Lyss! Lärkans sång ditt trä [sic] framkallar, till Floras gröna

[2.] Vid månens

[3.] Tirsis älskans

[4.] Hasta från din

[5.] Se hvar hon [sic]

[6.] Tirsis, Joseph