Joseph Martin Kraus (1756−1792)

Måltiden i Fiskarstugan. "Hvilken kyla, hvilken svalka"

VB 124 (tidigare VB 123)

Skriv ut

[1.] Hvilken kyla, hvilken svalka (duett)
[2.] Bordet uppå (Pastorale, duett)
[3.] Höjom våra (Choral)
[4.] Sätt dig ned (solo; sannolikt tenor)
[5.] Vinet det fröjdar (solo; sannolikt sopran)
[6.] På en röd (duett)
[7.] Gud välsigne (Choral)

  • Tillkomstår: Stockholm januari 1792 (enligt van Boer)
  • Verktyp: Blandad kör och instrument
  • Textförfattare: Carl Michael Bellman (1740–1795)
  • Dedikation: "ded. till Fru P... och Kongl. Sec. L..." (enligt Wikmansons avskrift)
    P... = Palmstedt, L... = Leopold (enligt van Boer)
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Detaljerad speltid: Speltid osäker

Instrumentering (besättning)

Piano (cont)

Soloröster/kör

Soloröster: 1 sopran (trol Camilla) och 1 tenor (trol Damon)
(Körbesättning saknas i Wikmansons avskrift; den första koralen är unison/tvåstämmig med besiffrad bas, den andra två-trestämmig i diskantklav)

Exempel på tryckta utgåvor

Carl Michael Bellman. Skrifter IV Dramatiska Arbeten (Bonniers 1936)

Notmaterial/stämmor återfinns

Enligt van Boer finns kopior bl a i Kungliga Bibliotekets samlingar (Måltiden i Fiskarstugan dedicerad till Fru Palmstedt och Kogl. [sic] Secreteteraren Leopold af C:M:B), Uppsala universitets samlingar (Kapsel 57:3a, 52; Smärre Cantater af Bellman satte i musik af Kraus) och Musik- och teaterbiblioteket (Sånger av J. M. Kraus [avskrift av Wikmanson])

  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Autografen försvunnen (enligt van Boer fanns den tidigare hos Gustava Palmstedt, Stockholm)

Litteraturhänvisning

van Boer Jr, Bertil H: Die Werke von Joseph Martin Kraus. Systematisch-thematisches Werkverzeichnis, Kungl. Musikaliska akademiens skriftserie Nr 56, Stockholm (1988); en uppdaterad utgåva på engelska med delvis reviderad VB-numrering utgavs 1998 av Pendragon Press under titeln Joseph Martin Kraus. A Systematic-Thematic Catalogue of His Musical Works and Source Study

Beskrivning av verket

[1.] Hvilken kyla, hvilken svalka (duett): Andante grazioso G-dur 2/4
[2.] Bordet uppå (Pastorale, duett): [tempobeteckning saknas] D-dur alla breve
[3.] Höjom våra (Choral): [tempobeteckning saknas] G-dur alla breve
[4.] Sätt dig ned (solo; sannolikt tenor): Allegretto G-dur alla breve
[5.] Vinet det fröjdar (solo; sannolikt sopran): Vivace C-dur 3/8
[6.] På en röd (duett): Allegretto G-dur alla breve [besiffrad]
[7.] Gud välsigne (Choral): [tempobeteckning saknas] C-dur 3/4


Verkkommentar

Verket är nummer två av tre, vilka som ämne har en utflykt som gjordes av Palmstedts litterära sällskap till en stuga i Stockholms skärgård. Se vidare VB 123 och 125.

Se även Elias Martins akvarell med rubriken "Födelse:Dagen firad i Fiskar:Stugan – Lefwe wår Tirsis och lefwe Camilla"


Libretto/text

[1.] Hvilken kyla, hvilken svalka (duett)
[2.] Bordet uppå (Pastorale, duett)
[3.] Höjom våra (Choral)
[4.] Sätt dig ned (solo; sannolikt tenor, "Damon")
[5.] Vinet det fröjdar (solo; sannolikt sopran, "Camilla")
[6.] På en röd (duett)
[7.] Gud välsigne (Choral)