Joseph Martin Kraus (1756−1792)

Körer ur Adlerbeths "Œdipe" [Oedipe]. Tragedi i 3 Akter

VB 35 (tidigare VB 33)

Skriv ut
  • Tillkomstår: Stockholm januari-februari 1792 (enligt van Boer)
  • Verktyp: Skådespelsmusik
  • Textförfattare: Gudmund Jöran (Georg) Adlerbeth (1751-1818)
  • Uruppförande: 10 mars 1792 på Kungliga Dramatiska Teatern, Stockholm (enligt van Boer)
  • Speltid: Ca. 25-30 min
  • Detaljerad speltid: Speltid osäker

Instrumentering (besättning)

0.2.2.2 / 2.0.0.0 / (cont) / str

Soloröster/kör

Soloröster: 2 sopraner, 2 tenorer, 2 basar

Kör: S.S.T.B. [S.A.T.B.], T.T.B.B.

Notmaterial/stämmor återfinns

Enligt van Boer finns avskrift av kopisten Fredrik Samuel Silverstolpe i Uppsala universitetsbiblioteks samlingar: Kapsel 57:3a, 19. Si-S Chörer till Tragedien Œdip af Adlerbeth: satte i musik af Kraus Första gången upförde på Kongl: Dramatiska Theatern i Stockholm den 10 mars 1792; i Kungliga Operans bibliotek finns även en kopia av [Friedrich Gottlieb] Ficker: Partiture till Tragedien Œdipe

  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Autografen försvunnen (enligt van Boer fanns den tidigare i Kungliga Operans bibliotek)

Litteraturhänvisning

van Boer Jr, Bertil H: Die Werke von Joseph Martin Kraus. Systematisch-thematisches Werkverzeichnis, Kungl. Musikaliska akademiens skriftserie Nr 56, Stockholm (1988); en uppdaterad utgåva på engelska med delvis reviderad VB-numrering utgavs 1998 av Pendragon Press under titeln Joseph Martin Kraus. A Systematic-Thematic Catalogue of His Musical Works and Source Study

Beskrivning av verket

Nr. 1 (Chor): O du! Hvars gudamagt (tenor I+II- och bassolo, manskör)
Nr. 1a (Aria): Som Ekens rika löf (tenor)
Nr. 1b (Aria): Hur länge skole vi med luften (tenor)
Nr. 2 (Chor): O du! Hvars gudamagt (sopran I+II- och bassolo, blandad kör)
Nr. 3 (Aria och Chor): Djup, o gudar är er tystnad (sopran, blandad kör)
Nr. 4 (Chor): Öfvertygen dem som tveka (tenor I+II- och bas I+II-solo, blandad kör)
Nr. 5 (Chor): Bevaren mildt vår konungs dar (blandad kör)
Nr. 6 (Chor): Nemesis! Nemesis! Hämndens stränga gudinna (blandad kör)
Nr. 7 (Chor): O du hvars gudamagt (tenor I+II- och bassolo, manskör)
Nr. 8 (Chor): Apollo, som beveks af de dödligas plåga (tenor- och bassolo, blandad kör)
Nr. 9 (Chor): Minerva, vishetens gudinna (sopran I+II- och tenorsolo, blandad kör)
Nr. 10 (Chor): Hufvud för Mena[n]ders* skara (blandad kör)

* I sin tidigare utgåva (se vidare nedan) skriver van Boer 'Menader', i den senare 'Menander'.


Verkkommentar

Enligt van Boer hade Adlerbeth påbörjat en serie pjäser som var tänkta att imitera den klassiska grekiska teatern och de interfolierade körerna var ett försök att återskapa densamma.


Libretto/text

Nr. 1 (Chor): O du! Hvars gudamagt ur hvalvets skyar (tenor I+II- och bassolo, manskör)
Nr. 1a (Aria): Som Ekens rika löf för mördans [sic] skarpa ilar (tenor)
Nr. 1b (Aria): Hur länge skole vi med luften döden andas (tenor)

Nr. 2 (Chor): O du! Hvars gudamagt ur hvalvets skyar (sopran I+II- och bassolo, blandad kör)

Nr. 3 (Aria och Chor): Djup, o gudar är er tystnad (sopran, blandad kör)

Nr. 4 (Chor): Öfvertygen dem som tveka[s] (tenor I+II- och bas I+II-solo, blandad kör)

Nr. 5 (Chor): Bevaren mildt vår konungs dar (blandad kör)

Nr. 6 (Chor): Nemesis! Nemesis! Hämndens stränga gudinna (blandad kör)

Nr. 7 (Chor): O du hvars gudamagt (tenor I+II- och bassolo, manskör)

Nr. 8 (Chor): Apollo, som beveks af de dödligas plåga (tenor- och bassolo, blandad kör)

Nr. 9 (Chor): Minerva, Minerva, vishetens gudinna (sopran I+II- och tenorsolo, blandad kör)

Nr. 10 (Chor): Hufvud för Mena[n]ders skara, Thebes landsman (blandad kör)