Joseph Martin Kraus (1756−1792)

Äfventyraren eller Resan till Månens Ö. Sångspel i två akter

VB 33 [VB 32] (tidigare VB 31)

Skriv ut
  • Tillkomstår: Stockholm hösten 1790 (enligt van Boer)
  • Verktyp: Operett / Sångspel
  • Textförfattare: Johan Magnus Lannerstierna (1758-1797)
  • Uruppförande: 30 januari 1791 på Munkbroteatern, Stockholm (enligt van Boer)
  • Speltid: Ca. 25-30 min
  • Detaljerad speltid: Speltid osäker

Instrumentering (besättning)

2.2.0.2 / 2.2.0.0 / timp (cont) / str

Soloröster/kör

Soloröster (vissa rollnamn ej kända): 2 tenorer, 1 bas (En fiskar[e])
En talroll (Öfverstepräst)

Kör: S.S., B.B., T.T.B.B., S.S.T.B., T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Musikaliskt tidsfördrif (1791; arrangemang för pianoforte)

Notmaterial/stämmor återfinns

Avskrift av kopisten Fredrik Samuel Silverstolpe finns i Uppsala universitetsbiblioteks samlingar: Kapsel 57:3a, 20. Si-S Ouverture och Scèner [sic] till Äfventyraren componerade af Kraus för första gången upförd [sic] i Stockholm d. Januarii 1791 (enligt van Boer)

  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Autografen försvunnen (enligt van Boer fanns den tidigare i Kungliga Operans bibliotek)

Litteraturhänvisning

van Boer Jr, Bertil H: Die Werke von Joseph Martin Kraus. Systematisch-thematisches Werkverzeichnis, Kungl. Musikaliska akademiens skriftserie Nr 56, Stockholm (1988); en uppdaterad utgåva på engelska med delvis reviderad VB-numrering utgavs 1998 av Pendragon Press under titeln Joseph Martin Kraus. A Systematic-Thematic Catalogue of His Musical Works and Source Study

Beskrivning av verket

Overtyr: Andante - Allegro vivace B-dur 4/4 (C)
Nr. 1 Chor: Måtte vi i dessa lunder (Manskör [Fiskare])
Nr. 2 Chor: Låt oss då nyttja (Solister [2 tenorer, 1 bas], Manskör [Fiskare])
Nr. 3 Aria och Chor: Full af hopp man fiskar ser (En fiskar[e], Kör av basar)
Nr. 4 Chor: Dessa band och dessa knippor (Kör av sopraner [Flickor/Jungfrur])
Nr. 5 Melodram: Af ängslan och af hufvudbry (Talroll [Översteprästen])
Nr. 6 Chor: Grufliga öde och fasliga syn (Blandad kör)
Nr. 7 Chor: Dödsqval, förskräckelse ensamt här rå (Blandad kör)


Libretto/text

Nr. 1 (Chor): Måtte vi i dessa lunder (Manskör [Fiskare])

Nr. 2 (Chor): Låt oss då nyttja dessa dar som ödet (Solister [2 tenorer, 1 bas], Manskör [Fiskare])

Nr. 3 (Aria och Chor): Full af hopp man fiskar ser (En fiskar[e], Kör av basar)

Nr. 4 (Chor): Dessa band och dessa knippor (Kör av sopraner [Flickor/Jungfrur])

Nr. 5 (Melodram): Af ängslan och af hufvudbry (Talroll [Översteprästen])

Nr. 6 (Chor): Grufliga öde och fasliga syn. Stormarne (Blandad kör)

Nr. 7 (Chor): Dödsqval, förskräckelse ensamt här rå (Blandad kör)