Joseph Martin Kraus (1756−1792)

Ynglingarne. "Svalhaf, brustna djup" / "Meersturm, offner Schlund" d-moll/F-dur

VB 118

Skriv ut

  • Tillkomstår: Troligen Stockholm 1789 (enligt van Boer)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Carl G. Nordforss (1763-1832)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

Sopran

Exempel på tryckta utgåvor

Airs et Chansons pour le Clavecin, composés par Joseph Kraus, Maître de S. M. le Roi de Suède, à Stockholm, chez G. A. Silverstolpe et en commission chez Breitkopf und Härtel à Leipsic [sic] (1796). Faksimil utgåva, Autographus Musicus, Bandhagen (1980)
Musikaliskt tidsfördrif (1830)
Enligt van Boer finns sången även tryckt med tysk text i Allgemeine musikalische Zeitung [eller Allgemeine Musik-Zeitung; oklart vilket] (1801), Beilege III. RISM K 1921

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Z/Sv (även Z/Sv Kraus Sånger)

Litteraturhänvisning

van Boer Jr, Bertil H: Die Werke von Joseph Martin Kraus. Systematisch-thematisches Werkverzeichnis, Kungl. Musikaliska akademiens skriftserie Nr 56, Stockholm (1988); en uppdaterad utgåva på engelska med delvis reviderad VB-numrering utgavs 1998 av Pendragon Press under titeln Joseph Martin Kraus. A Systematic-Thematic Catalogue of His Musical Works and Source Study (numreringen av det här verket är dock oförändrad)

Beskrivning av verket

Andante d-moll/F-dur 3/4


Libretto/text

Svalhaf, brustna djup och klippiga störtande / Meersturm, offner Schlund