Joseph Martin Kraus (1756−1792)

"Depuis longemps" / "Flicka hör hvad hände nyss" G-dur

VB 98 (tidigare VB 97)

Skriv ut

  • Tillkomstår: Troligen Paris 1785-1786 (enligt van Boer)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Okänd textförfattare, texten översatt av Anna Maria Lenngren (1754-1817) [efter Hagedorn; avser troligen Friedrich von Hagedorn (1708–1754)]
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

Sopran

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Z/Sv Kraus Sånger

Litteraturhänvisning

van Boer Jr, Bertil H: Die Werke von Joseph Martin Kraus. Systematisch-thematisches Werkverzeichnis, Kungl. Musikaliska akademiens skriftserie Nr 56, Stockholm (1988); en uppdaterad utgåva på engelska med delvis reviderad VB-numrering utgavs 1998 av Pendragon Press under titeln Joseph Martin Kraus. A Systematic-Thematic Catalogue of His Musical Works and Source Study

Beskrivning av verket

(Tempobeteckning saknas) G-dur 2/4


Verkkommentar

Enligt van Boer har kopisten Fredrik Samuel Silverstolpe skrivit följande kommentar på den kopia som finns i Uppsala universitetsbiblioteks samlingar: "Dessa ord har Fru Lenngren öfversatt efter Hagedorn. Musikens originaltext var på franska och af nog slipprig art för att sjungas."


Libretto/text

Depuis longtemps, Dieu le Père voyeit [sic] / Flicka hör hvad hände nyss