Joseph Martin Kraus (1756−1792)

"Riksdagsmarsch" D-dur

VB 154

Skriv ut
  • Tillkomstår: Stockholm februari 1789 efter en marsch i Mozarts opera 'Idomeneo', Akt I (enligt van Boer)
  • Verktyp: Orkesterverk i en sats
  • Uruppförande: S:t Nicolai kyrka (Storkyrkan), Stockholm vid Riksdagens öppnande i början av mars 1789
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Detaljerad speltid: 3'49 (enligt Musica Sveciaes CD-utgåva)

Instrumentering (besättning)

2.2.0.2 / 4.2.0.0 / timp (cont) / str

Notmaterial/stämmor återfinns

Avskrifter finns hos Musik- och teaterbiblioteket: KO/Sv-R Introduzzione Maestoso, da G. M. Kraus (sammanbunden med bl a VB 147), Uppsala universitetsbibliotek: Kapsel 34. Si-S Marsch af Kraus Partitur

  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Kungliga Operans bibliotek: Kyrkomusik 31 Marche af Kraus (oboestämman saknas dock)

Litteraturhänvisning

van Boer Jr, Bertil H: Die Werke von Joseph Martin Kraus. Systematisch-thematisches Werkverzeichnis, Kungl. Musikaliska akademiens skriftserie Nr 56, Stockholm (1988); en uppdaterad utgåva på engelska med delvis reviderad VB-numrering utgavs 1998 av Pendragon Press under titeln Joseph Martin Kraus. A Systematic-Thematic Catalogue of His Musical Works and Source Study (numreringen av det här verket är dock oförändrad)

Beskrivning av verket

Maestoso D-dur 4/4 (C)

Länkar

Lyssna till verket på Musica Sveciaes utgåva MSCD 419 (inloggning på Spotify krävs)


Verkkommentar

Kopisten Fredrik Samuel Silverstolpe har skrivit följande kommentar på avskriften: "Denna Marche, satt och nyttjad för processionen i St. Nicolai Kyrka i Stockholm vid Riksdagen 1789, är en omarbetning af Mozarts March [sic] i Operan Idomeneo, Första Akten, men är af Kraus både till Thema förändrad, och derjemte förd uti en annan caractère. Den är ock 20. Tacter längre än den Marche hvaraf ämnet tagits"

Jfr även Sinfonia per la chiesa ("Riksdagssymfoni" / "Sinfonia con fugato") D-dur VB 146