I. Allegro
II. Andante un poco largo
III. Allegro

  • Tillkomstår: Troligen Wien augusti-september 1783 (enligt van Boer)
  • Verktyp: Symfoni
  • Speltid: Ca. 15-20 min
  • Detaljerad speltid: 18'09 (enligt Naxos CD-utgåva)

Instrumentering (besättning)

1.2.0.2 / 2.0.0.0 / (cont) / str

Exempel på tryckta utgåvor

Sinfonie D-dur. Ed. av Walther Lebermann, Wiesbaden, Breitkopf & Härtel (1956) [m fl utgåvor]

Notmaterial/stämmor återfinns

Avskrift finns bl a i Musik- och teaterbibliotekets samlingar (H:S: 63 1:1. Mazer-S. Symphonie de Jos. Haydn [sic] en Partition No. 63, enligt van Boer)

  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Autografen försvunnen (enligt van Boer fanns den tidigare i Kungliga Operans bibliotek, men förstördes i en brand 1825; se vidare nedan)

Litteraturhänvisning

van Boer Jr, Bertil H: Die Werke von Joseph Martin Kraus. Systematisch-thematisches Werkverzeichnis, Kungl. Musikaliska akademiens skriftserie Nr 56, Stockholm (1988); en uppdaterad utgåva på engelska med delvis reviderad VB-numrering utgavs 1998 av Pendragon Press under titeln Joseph Martin Kraus. A Systematic-Thematic Catalogue of His Musical Works and Source Study (numreringen av det här verket är dock oförändrad)

Beskrivning av verket

I. Allegro D-dur alla breve
II. Andante un poco largo G-dur 2/4
III. Allegro D-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Enligt van Boer har kopisten Fredrik Samuel Silverstolpe skrivit följande på baksidan av Symfoni C-dur (VB 138): "Uti Kongl. Theaterns Not-Bibliotek har fordom funnits en Sinfonie af Kraus, med nedanstående tre themata. Den var satt för två Violiner, Viola, 2 Oboe, Flöjt, 2 Valthorn samt Basar. Efter skedda undersökningar af Directeuren för de Kongl. Spektaklarne, Herr Presidenten Wetterstrand, försäkras härmed att denna Sinfonie, jemte flera andre mästares Orchesterstycken, hvilka varit sammanhäftade i böcker med det ifrågavarande af Kraus, blifvit lågornas rof vid det Dramatiska Theaterhusets Brand i November 1825. Möjeligen finnes af denna Sinfonie någon afskrift i enskildt persons notsamling"