Joseph Martin Kraus (1756−1792)

Sorgemusik över Gustav III. II. Begravningskantat

VB 42 (tidigare VB 41)

Skriv ut

Enligt Monumenta Musicae Svecicae:

Parte prima
I. Introduzzione
II. Coro
III. Recitativo, Aria con coro (tenor)
IV. Aria (sopran)
V. Duo (sopran och tenor)
VI. Recitativo (sopran), Aria con coro (tenor)
VII. Aria (sopran)
VIII. Coro

Parte seconda
IX. Introduzzione
X. Quartetto con coro
XI. Aria (sopran)
XII. Coro


Enligt van Boer:

Del I
Nr. 1 Introduzzione
Nr. 2 Coro [blandad kör]
Nr. 3 Recitativo [tenor]
Nr. 3a Aria [tenor]
Nr. 4 Aria [sopran]
Nr. 5 Duo [sopran, tenor]
Nr. 6 Recitativo [sopran]
Nr. 6a Aria con coro [tenor, blandad kör]
Nr. 7 Aria [sopran]
Nr. 8 Coro [blandad kör]

Del II
Nr. 9 Introduzzione
Nr. 10 Quartetto con coro [2 sopraner, 2 tenorer, blandad kör]
Nr. 11 Aria [sopran]
Nr. 12 Coro [blandad kör]

  • Tillkomstår: April -maj(?) 1792 (enligt Monumenta Musicae Svecicae: 9)
    April-maj 1792 (enligt van Boer)
  • Verktyp: Blandad kör med soloröst(er) och orkester
  • Textförfattare: Carl Gustav Leopold [avser Carl Gustaf af Leopold (1756-1829)]
  • Uruppförande: 14 maj 1792 i Riddarholmskyrkan, Stockholm
  • Speltid: Ca. 40-50 min
  • Detaljerad speltid: 45'36 (enligt Musica Sveciae MSCD 416)

Instrumentering (besättning)

2.2.2.2 / 4.2.3.0 / timp, (cont) / str

Soloröster/kör

2 sopran- och 2 tenorsolister
S.S.T.B., S.A.T.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Monumenta Musicae Svecicae: 9, Edition Reimers ER 40090 (1980) [partitur]

Musik vid Högst Salig Hans Kong. Maj[:]t Konung Gustaf III[:]s Begrafning i Kongl. Riddarholms Kyrkan den 14 Maji [sic] 1792. Författad af Kongl. Capellmästaren Joseph Kraus. Stockholm och Kongl. privilegierade Not-Tryckeriet (1792). [Faksimil av Olof Åhlströms klaverutdrag från 1792 utgiven av Edition Reimers, Stockholm (1980). RISM K 1917, Monumenta Musicae Svecicae: 9, Edition Remiers ER 40090 A]; obs! sid 175 och 176 har sannolikt felaktigt blivit omkastade i ER 40090 (jfr t ex faksimilen efter Åhlströms klaverutdrag ER 40090 A)

(Enligt van Boer gavs verket ut i sin helhet av Åhlström kort efter uppförandet.)

Notmaterial/stämmor återfinns

Enligt van Boer finns kopior bl a i Uppsala universitetsbibliotek: Kapsel 57:3a, 26. S-Si Cantate af Leopold till Konung Gustaf III:s begrafning satt i musik af Kraus (sammanbundet med Leopolds text och en pamflett och en dikt av kopisten, Fredrik Samuel Silverstolpe) och hos Musik- och teaterbiblioteket: KO/Sv-R III:I Musik wid Högst Salig Hans Kongl. Maj[:]t Konung Gustaf III:s Bisättning och Begrafning i Kongl. Riddarholmskyrkan 1792 Författad Joseph Kraus Kongl. Capellmäst (kopist: Friedrich Gottlieb Ficker). Det finns även fler avskrifter i båda biblioteken, liksom i andra samlingar.

  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Autografen försvunnen (enligt van Boer)

Litteraturhänvisning

van Boer Jr, Bertil H: Die Werke von Joseph Martin Kraus. Systematisch-thematisches Werkverzeichnis, Kungl. Musikaliska akademiens skriftserie Nr 56, Stockholm (1988); en uppdaterad utgåva på engelska med delvis reviderad VB-numrering utgavs 1998 av Pendragon Press under titeln Joseph Martin Kraus. A Systematic-Thematic Catalogue of His Musical Works and Source Study.
Monumenta Musicae Svecicae: 9 samt texthäftet till Musica Sveciae MSCD 416.

Beskrivning av verket

Enligt Monumenta Musicae Svecicae:

Parte prima
I. Introduzzione [instrumentalt]: Largo - Grave d-moll 4/4 (C) - 3/4
II. Coro [blandad kör]: Con moto maestoso d-moll 4/4 (C)
III. Recitativo [tenor]: Larghetto (D-dur -) d-moll 4/4 (C)
Aria con coro [tenor, blandad kör]: Vivace g-moll 4/4 (C)
IV. Aria [sopran]: Allegro - Andantino d-moll 4/4 (C) - 3/4
V. Duo [sopran, tenor]: Larghetto - Andante Ess-dur 3/4 - 4/4 (C)
VI. Recitativo [sopran]: Moderato - Larghetto Ess-dur 4/4 (C)
Aria con coro [tenor, blandad kör]: Andante moderato Ess-dur 4/4 (C)
VII. Aria [sopran]: Andantino mesto c-moll 3/8
VIII. Coro [blandad kör]: Andante moderato - Vivace g-moll 4/4 (C)

Parte seconda
IX. Introduzzione [instrumentalt]: Andante mestoso [sic] c-moll 3/4
X. Quartetto con coro [2 sopraner, 2 tenorer, blandad kör]: Moderato Ess-dur 3/4
XI. Aria [sopran]: Cantabile B-dur 4/4 (C)
XII. Coro [blandad kör]: Maestoso - Allegro con brio d-moll 3/4 - 4/4 (C) - 3/4


Enligt van Boer:

Del I
Nr. 1 Introduzzione [instrumentalt]: Largo d-moll 4/4 (C)
Nr. 2 Coro [blandad kör]: Con moto maestoso d-moll 4/4 (C)
Nr. 3 Recitativo [tenor]: Larghetto (D-dur -) d-moll 4/4 (C)
Nr. 3a Aria [tenor]: Vivace g-moll 4/4 (C)
Nr. 4 Aria [sopran]: Allegro - Andantino d-moll - B-dur 4/4 (C) - 3/4
Nr. 5 Duo [sopran, tenor]: Larghetto Ess-dur 3/4 - 4/4 (C)
Nr. 6 Recitativo [sopran]: Moderato Ess-dur 4/4 (C)
Nr. 6a Aria con coro [tenor, blandad kör]: Andante moderato Ess-dur 4/4 (C)
Nr. 7 Aria [sopran]: Andante mesto c-moll 3/8
Nr. 8 Coro [blandad kör]: Andante moderato g-moll 4/4 (C)

Del II
Nr. 9 Introduzzione [instrumentalt]: Andante maestoso c-moll 3/4
Nr. 10 Quartetto con coro [2 sopraner, 2 tenorer, blandad kör]: Moderato Ess-dur 3/4
Nr. 11 Aria [sopran]: Cantabile B-dur 4/4 (C)
Nr. 12 Coro [blandad kör]: Maestoso - Allegro con brio d-moll 3/4 - 4/4 (C)

Länkar

Lyssna till verket på Musica Sveciaes utgåva MSCD 416 (inloggning på Spotify krävs)


Verkkommentar

I ett brev till Abraham Clewberg-Edelcrantz skriver Kraus i maj (enligt van Boer troligen före den 5 maj): "Musiken består först av en Entrata, som varar, tils [sic] Konungen och hofvet intagit sina ställen. Härefter börjar första afdelning af egentliga Sorg-cantaten, som måste exequeras oafbrutit ... Efter jordfästning och psalmen som sjungas under den samma pågår, kommer andra afdel af musiken, som lika med den förre måste gå i suite til slutet. Häruppå Bönen, Välsignelsen, Psalmen och slutl, musik till utgången."

Enligt van Boer ingår här en återanvändning av Kraus Sinfonia da chiesa (Ouverture / "Ouvertüre per la chiesa") d-moll VB 147, sats I, Largo.

Se vidare registreringen av Kraus Sorgemusik över Gustav III. I. Bisättningsmusik c-moll (Symphonie funèbre) VB 148


Libretto/text

Enligt Monumenta Musicae Svecicae:

Parte prima
I. Introduzzione: [instrumentalt]
II. Coro [blandad kör]: Himmelska makter! Himmelska makter, hvad grufliga öden, hvad grufliga öden! [Himmelska magter (sic) enligt faksimilen efter Åhlströms klaverutdrag ER 40090 A]
III. Recitativo [tenor]: Bestörta menighet och fäder
Aria con coro [tenor, blandad kör]: O skulder af blod öfver suckande länder
IV. Aria [sopran]: På thronens höjd tyrannen skryter af dygds och mensklighets förakt
V. Duo [sopran, tenor]: Han är ej mer, o grymma lagar
VI. Recitativo [sopran]: Beundrad han den spira burit, som börden i hans händer lagt
Aria con coro [tenor, blandad kör]: Fälld är han, skördad utan skoning för dygders höjd
VII. Aria [sopran]: Ditt lif en kedja var, gustafvers son och like
VIII. Coro [blandad kör]: O skulder af blod, o skulder af blod öfver suckande länder!

Parte seconda
IX. Introduzzione: [instrumentalt]
X. Quartetto con coro [2 sopraner, 2 tenorer, blandad kör]: Dygder, Snille, bördens ära, Alt hvad lifvet värde ger [sid 175 och 176 har sannolikt felaktigt bytt plats i Monumenta Musicae Svecicae: 9; jfr t ex faksimilen efter Åhlströms klaverutdrag]
XI. Aria [sopran]: O hamn af hjelte, far och maka [sic], som skiftat på så blodigt sätt
XII. Coro [blandad kör]: Kungars Gud! Kungars Gud! Mot bröstet slunga dina åskors brand

 

Enligt van Boer:

Del I

Nr. 1 Introduzzione [instrumentalt]
Nr. 2 Coro [blandad kör]: Himmelska magter [sic]! Himmelska magter, hvad grufliga öden, hvad grufliga öden!
Nr. 3 Recitativo [tenor]: Bestörta menighet och fäder
Nr. 3a Aria [tenor]: O skulder af blod öfver suckande länder
Nr. 4 Aria [sopran]: På thronens höjd tyrannen skryter af dygds och mensklighets förakt /.../ Och du, den mildeste [sic] bland alla!
Nr. 5 Duo [sopran, tenor]: Han är ej mer, o grymma laga
Nr. 6 Recitativo [sopran]: Beundrad han den spira burit, som börden i hans händer lagt
Nr. 6a Aria con coro [tenor, blandad kör]: Fälld är han, skördad utan skoning för dygders höjd
Nr. 7 Aria [sopran]: Ditt lif en kedja var, gustafvers son och like
Nr. 8 Coro [blandad kör]: O skulder af blod, o skulder af blod öfver suckande länder!

Del II
Nr. 9 Introduzzione [instrumentalt]
Nr. 10 Quartetto con coro [2 sopraner, 2 tenorer, blandad kör]: Dydgen, snille, bördens ära
Nr. 11 Aria [sopran]: O hamn af hjelte, far och maka [sic], som skiftat på så blodigt sätt
Nr. 12 Coro [blandad kör]: Kungars Gud! Kungars Gud! Mot brottets panna slunga dina åskors