Joseph Martin Kraus (1756−1792)

Sorgemusik över Gustav III. I. Bisättningsmusik c-moll (Symphonie funèbre)

VB 148

Skriv ut

I. Andante mesto
II. Larghetto
III. Choral
IV. Adagio - Andante mesto

  • Tillkomstår: April 1792 (enligt Monumenta Musicae Svecicae: 9)
  • Verktyp: Symfoni
  • Uruppförande: 13 april 1792 i Riddarholmskyrkan, Stockholm
  • Speltid: Ca. 15-20 min
  • Detaljerad speltid: 18'50 (enligt Musica Sveciae MSCD 416)

Instrumentering (besättning)

0.2.2.2 / 4.2.0.0 / timp, (cont) / str

[Partituret i Monumenta Musicae Svecicae: 9 anger '2 Tromba', likaså stämmaterialet (handskrift) i Musik- och teaterbibliotekets samlingar, medan texthäftet till Musica Sveciae MSCD 416 skriver 'basuner'.]

Exempel på tryckta utgåvor

Monumenta Musicae Svecicae: 9, Edition Reimers ER 40090

Notmaterial/stämmor återfinns

Avskrifter finns bl a i Musik- och teaterbibliotekets samlingar: O/Sv-R MUSIQUE vid Kon. Gustaf den III:jes Bisättning den 13. April 1792 Af Kungl. Capellmästaren Joseph Kraus (kopian är gjord av Frigel)

  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Autografen förkommen (enligt van Boer fanns den tidigare antingen i Kungliga Operans bibliotek eller hos Olof Åhlström)

Litteraturhänvisning

van Boer Jr, Bertil H: Die Werke von Joseph Martin Kraus. Systematisch-thematisches Werkverzeichnis, Kungl. Musikaliska akademiens skriftserie Nr 56, Stockholm (1988); en uppdaterad utgåva på engelska med delvis reviderad VB-numrering utgavs 1998 av Pendragon Press under titeln Joseph Martin Kraus. A Systematic-Thematic Catalogue of His Musical Works and Source Study (numreringen av det här verket är dock oförändrad).
Monumenta Musicae Svecicae: 9 samt texthäftet till Musica Sveciae MSCD 416.

Beskrivning av verket

I. Andante mesto c-moll 4/4 (C)
II. Larghetto f-moll 3/8
III. Choral Ass-dur 4/4 (C)
IV. Adagio - Andante mesto c-moll (- C-dur) 4/4 (C)

Länkar

Lyssna till verket på Musica Sveciaes utgåva MSCD 416 (inloggning på Spotify krävs)


Verkkommentar

Enligt van Boer framfördes de olika satserna var för sig under bisättningen.

I ett brev till Abraham Clewberg-Edelcrantz skriver Kraus i maj (enligt van Boer troligen före den 5 maj): "Musiken består först av en Entrata, som varar, tils [sic] Konungen och hofvet intagit sina ställen. Härefter börjar första afdelning af egentliga Sorg-cantaten, som måste exequeras oafbrutit ... Efter jordfästning och psalmen som sjungas under den samma pågår, kommer andra afdel af musiken, som lika med den förre måste gå i suite til slutet. Häruppå Bönen, Välsignelsen, Psalmen och slutl, musik till utgången."

Se vidare registreringen av Kraus Sorgemusik över Gustav III. II. Begravningskantat VB 42 (tidigare VB 41; se vidare nedan)