August Körling (1842−1919)

Sverges [sic; Sveriges] fana ("Du unga slägt! [släkt] Slå fanan ut!")

Skriv ut
  • Tillkomstår: Tillkomstår osäkert (versionen för manskör a cappella finns utgiven 1897)
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Adolf Strömstedt
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B., T.T.B.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Manskören. En samling Körer och Kvartetter för Mansröster enligt uppdrag af Förbundsstyrelsen för Sverges [sic] K. F. U. M. samlade och utgifna af Hugo Lindqvist Kantor i Maria Kyrka, Sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm, Abr. Lundquists Kongl. Musikhandel, (Ed. nr. saknas) [1897]

Beskrivning av verket

Ej för fort E-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Sången finns även i sättning för blandad kör a cappella (S.A.T.B.). Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

1. Du unga slägt! [sic] Slå fanan ut!
Låt vinden hvirfla i dess klut!

2. Hon är ditt land! Hvarthän du går,
Dess duk dig bär till Sverges [sic] vår 

3. Och hvarje bragd, en forntid gett
Af svärdshugg eller vis mans vett

4. Och folkets stora, tysta kraft,
Som ödts [sic] vid plog och lieskaft

5. Den tid är död, då pik och lans
Drog Sverges namn till makt och glans

6. Och när en dag den Saga föds,
Då folk mot folk till handlag möts