• Tillkomstår: Tillkomstår osäkert (utgiven 1904)
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Daniel Fallström
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Gehrmans Kvartett-Bibliotek N:r 58, Carl Gehrmans Musikförlag, C. G. 1575 ("Utgifven af Sällskapet för svenska kvartettsångens befrämjande i dess kvartetthäfte för år 1904" [enligt nottrycket])

Beskrivning av verket

Tempo di Marcia F-dur - B-dur - F-dur 4/4 (C)


Libretto/text

Vi taga från plogen vår järnhårda hand:
Nu gäller det värna vårt fädernesland