• Tillkomstår: Tillkomstår okänt
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Daniel Fallström
  • Speltid: 2 min

Exempel på tryckta utgåvor

Gehrmans, Stockholm utan år

Beskrivning av verket

Andante B-dur 4/4 25 takter


Verkkommentar

Sången finns även i orkesterarrangemang av John Fernström, då i Dess-dur


Libretto/text

Mörkgrön granskog skuggar öfver viken,
tusen drömmar komma, drömmar gå,
öfver böljans klara riken
aftonsolens strålar bryggor slå.
O, om bort på dem jag kunde draga,
fjerran bort från bitter sorg och nöd,
famna livet som en fager saga,
väfd af böljesång och aftonglöd.