• Tillkomstår: 1898
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: 16 min
  • Detaljerad speltid: 6' enligt blyertsanteckning på försättsbladet i SMTB:s exemplar

Exempel på tryckta utgåvor

Ingår i "Musik för Piano af Svenska Tonsättare", Stockholm, Abr. Lundquists Kongl. Hofmusikhandel, Abr. L. 3155, s. 32-37. Musik- och teaterbibliotekets exemplar har ett särskilt präntat försättsblad: "Till Hans Majestät Konung OSCAR II i djupaste underdånighet från förläggaren"

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

Beskrivning av verket

Polonaise Ess-dur 3/4, 4 takter, /:8 takter:/, 45 takter, Ass-dur, 37 takter, Polonaise D.C. al Fine, 57 takter, totalt 151 takter