Fredrik Wilhelm Klint (1811−1894)

Stråk-qvartett. Quartetto 3 [d-moll]

opus 11 N:o 1

Skriv ut

1. Largo — Allegro maëstoso
2. Andante. Sostenuto
3. Menuetto: Molto moderato — Trio — Menuetto
4. Rondo: Moderato — Allegro, ma non troppo

  • Verktyp: Stråkkvartett
  • Dedikation: Herr Kapellmäst: J. Berwald vördn.fullt egnad
  • Speltid: Ca. 20-25 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Partitur och stämmor (stämmorna mycket spröda).

Beskrivning av verket

1. Largo d-moll 2/4 28 takter, Allegro maëstoso 4/4 (C) /:62 takter:/76 takter, D-dur 8 takter, d-moll 24 takter, totalt 198 takter.
2. Andante. Sostenuto B-dur 3/4 96 takter.
3. Menuetto: Molto moderato g-moll 3/4 /:8 takter://:18 takter:/1 takt/:Trio G-dur /:32 takter://:28 takter:/1 takt, Menuetto g-moll 38 takter, totalt 126 takter.
4. Rondo: Moderato d-moll 2/4 4 takter, Allegro, ma non troppo 229 takter, D-dur 84 takter, Poco lento 8 takter, Lento 4 takter, Mosso 4 takter, Allegro 12 takter, totalt 345 takter.