Johan Henrik Kellgren (1751-1795)

Johan Henrik Kellgren föddes i Västergötland, men studerade i Åbo, där han också undervisade som docent i vittterhet från 1774. Han flyttade till Stockholm 1777 som informator i greve Meijerfelts hus. Han blev snart medlem i Utile Dulci och från 1778 redaktör för Stockholms Posten tillsammande med K.P. Lenngren. Där publicerade han en stor mängd artiklar och dikter fram till sin död. Han blev från 1780 en av Gustav III:s litterära medarbetare och skrev libretterna till flera operor, däribland Prosepin och Æneas i Kartago, till vilka Kraus satte musik.

Under uppbyggnad

Verköversikt

Sånger
Den nya skapelsen ("Du, som af skönhet")


Verk av Johan Henrik Kellgren

Det finns inga verk av tonsättaren registrerade