Edvin Kallstenius (1881-1967)

Klarinett-kvintett

opus 17

Skriv ut

1. Adagio — Allegro — Adagio — Allegro — Poco meno mosso
2. Adagio molto e cantabile — Allegretto, con moto tranquillo — Adagio molto — Allegretto
3. Finale: Allegro giocoso

  • Tillkomstår: 1929-1930
  • Verktyp: 5 instrument
  • Uruppförande: 10 april 1952, Fylkingen Stockholm, Tore Westlund och Ivan Ericsonkvartetten
  • Speltid: 20 min

Instrumentering (besättning)

clar, 2 vn, vla, vc

Exempel på tryckta utgåvor

Edition Suecia, Ed 247, Stockholm 1965

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Gåva 1968/91

Beskrivning av verket

1. Adagio B-dur 3/4 9 takter, Allegro 88 takter, Adagio 7 takter, Allegro 71 takter, Poco meno mosso 6 takter, totalt 181 takter
2. Adagio molto e cantabile Ass-dur 3/4 30 takter, Allegretto, con moto tranquillo C-durväxlande taktarter (9/8, 6/8, 3/4) 41 takter, Adagio molto 3/4 35 takter, Allegretto 9 takter, totalt 114 takter
3. Finale: Allegro giocoso B-dur 2/4 70 takter, a tempo tranquillo 80 takter, Tempo I 54 takter, più giocoso 10 takter, Tempo I 34 takter, totalt 34 takter