Jacob Axel Josephson (1818-1880)

Sex sånger vid pianoforte. Enslig färd ("Den våg som tyst jag seglar fram")

opus 10

Skriv ut
  • Tillkomstår: Sannolikt 1840-talet (tryckår 1849)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Jacob Axel Josephson. Utvalda sånger I, Levande Musikarv, Utgåva nr 318-324; 348-350 & 352 (1917)

Beskrivning av verket

Måttligt fort a-moll 4/4 (C)


Verkkommentar

I Levande Musikarvs utgåva ingår:

Ur Sånger vid fortepiano op 5 (tryckt 1846)
Jag älskar en blomma

Ur Visor och sånger vid pianoforte op 8 (tryckt 1848)
Serenad
Om natten
Gyllne stjernor vandra sakta
En höstafton
Du vackra fiskarflicka
Vallgossen
Längtan

Ur Sex sånger vid pianoforte op 10 (tryckt 1849)
Grannskapet
Dröj, ljufva dröm!
Enslig färd 

Se vidare separat registrering av respektive sång


Libretto/text

[1.] Den våg, som tyst jag seglar fram, 
den för till fjerran [sic] haf 

[2.] Så ensam seglar jag min stråt,
men Himlen öfver mig